Pályázati leírás - Szabályzat

Az ÉV KUTYBARÁT HELYE pályázatának leírása és szabályzata a pályázók részére

- a Kutyabarát.hu által szervezett internetes pályázat leírása és szabályai -

I. Alapfogalmak:

Az „Év kutyabarát helye” pályázat azokat a vállalkozásokat szeretné megszólítani, akik felfigyeltek arra, hogy hazánkban is egyre több kutyatartó szeretné kutyájával együtt a vendéglátóhelyek szolgáltatásait igénybe venni, ahol szívesen is fogadják őket. A pályázat nyertesei büszkén hirdethetik vendéglátó egységükben, üzletükben, illetve weboldalukon a díjat, melyet Magyarország legnagyobb kutyabarát közössége szavazott meg számukra.

2023. október 16. napján induló internetes szavazáson szavazni lehet a pályázaton részt vevő vendéglátó egységekre és egyéb helyekre (üzletek, munkahelyek). Az azevkutyabarathelye.hu internetes felületen és a kategóriák szerinti aloldalain, a résztvevők - a részletesen leírt szabályzat alapján - szavazhatnak az oldalon szereplő pályázókra. Az érvényesen leadott szavazás, valamint érvényes regisztráció után vehet csak részt a szavazó a nyereménysorsoláson. Regisztráció nélkül is lehet szavazni a pályázó helyekre, de érvényes regisztráció nélkül nem lehet részt venni a nyereménysorsoláson.

Az „Év kutyabarát helye” pályázat és díj szavazásszolgáltatás szervezője a Kutyabarát.hu (üzemeltető:BEE MÉDIA Kft.).

Résztvevők: Az internetes szavazáson érvényes szavazatot leadó személyeket a későbbiekben résztvevőként definiáljuk.

Pályázó: Az a vállalkozás, mely jelöli a vendéglátó egységét vagy egyéb helyét az „Év kutyabarát helye” pályázaton, és megfelelően kitöltött, a szervező részére eljuttatott Jelentkezési lappal jelentkezik, valamint a Jelentkezési lap szervezőhöz történő beérkezésétől számított 3 munkanapon belül hiánytalanul megfizeti a nevezési díjat.

A pályázatot benyújthatja maga a vállalkozás (cégként) vagy magánszemélyként, aki a vállalkozást üzemelteti vagy a vállalkozás tulajdonosa. A díjat a pályázó (nevezési díjat befizető) kapja, illetve veheti át.

A pályázó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a vendéglátó egységére, illetve egyéb helyére vonatkozó adatokat, honlapjának oldalait a Kutyabarát.hu a prezentációi során felhasználhatja.

II. A szavazás általános bemutatása:

Közönségszavazás:

Az „Év kutyabarát helye” pályázathoz kapcsolódó szavazatszolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal az általuk legjobban kedvelt, preferált vendéglátó egységet vagy egyéb helyet hozzásegítsék az „Év kutyabarát helye” díj megnyeréséhez. A szavazatok által kialakult sorrend megállapítása a Résztvevők által leadott szavazatok számának összesítése után történik, ez határozza meg a díj elnyerését. A szavazást a szavazas.kutyabarat.hu internetes felületen és a kategóriák szerinti aloldalain biztosítjuk, ahol az oldal látogatói az adott Pályázót értékelhetik. A szavazó egy nap egy IP címről csak egyszer adhatja le a szavazatát egy adott helyre.

Szervező nem vállal felelősséget a saját számítástechnikai rendszerén kívül eső problémák, hibák jelentkezése, és az ebből fakadó esetleges károk kapcsán (internetszolgáltató, mobilszolgáltató általi problémák, hibák, hiányosságok stb.). 

A szavazás lezárulását követően szavazatok számlálását közjegyző jelenlétében végezzük, aki jegyzőkönyvet vesz fel a szavazás eredményéről, és hitelesíti azt.

A szavazás eredményéért a szervező nem vállal felelősséget, tekintettel arra, hogy arra ráhatással nem bír, hiszen a díjak kiosztása közönségszavazat alapján történik.

Zsűri ajánlása:

A közönségszavazás mellett a Kutyabarát.hu által felkért zsűritagok is osztanak ki díjakat az indulók között a közösnségszavazás mellett. 

A szavazás időtartama: 2023. október 16-tól 2023. november 12. 20.00-ig tart.

A szavazat kizárólag akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak (felfüggesztés vagy lezárás) végéig megérkezik a szavazas.kutyabarat.hu internetes felületére és a kategóriák szerinti aloldalainak szerverére.

III. A Pályázó megjelenése a szavazó felületen:

A Pályázó hely legalább egy képpel, a hely megnevezésével és a hely címének megjelölésével, rövid bemutatkozással jelenik meg a szavazó felületen, valamint direkt link eléréssel a kutyabarát.hu-n lévő profiloldalához. 

IV. Kategóriák, díjak:

1. Az év kutyabarát szálláshelye kategórián belül:

1/A. Az év kutyabarát szállodája

1/B. Az év kutyabarát panziója, vendégháza

2. Az év kutyabarát vidéki étterme

3. Az év kutyabarát budapesti étterme

4.Az év kutyabarát vidéki kávézója

5. Az év kutyabarát budapesti kávézója

6. Az év kutyabarát romkocsmája/pub-ja/sörözője/borbárja

7. Az év kutyabarát cukrászdája

8. Az év kutyabarát munkahelye

9. Az év kutyabarát üzlete/boltja

10. Az év kutyabarát üzletközpontja

Kategóriánként egyetlen vállalkozás nyerheti el az „Év Kutyabarát helye” díjat, az adott kategória megjelölésével. Tehát összesen 12+1 kategóriában oszthatunk ki díjat. A közönség szavazás mellett a szervezők a zsűri segítségével különdíjakat adhatnak át.  A szervezők és a zsűri a különdíjakat az alábbi módon, illetve mérlegelési szempontok alapján adják:

  • kutyabarát hozzáállás, kutyabarát szolgáltatások választéka, kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás.

A fentieken kívül különdíjjal jutalmazhatják a Kutyabarát.hu és partnerei az egyes Pályázókat is.

Amennyiben az adott kategóriában a Pályázók száma nem éri el a hármat, fenntartjuk a jogot, hogy nem indítunk abban a kategóriában szavazást. Ezen esetben a Pályázók által már kifizetett nevezési díj hiánytalanul visszafizetésre kerül részükre.

Egy Pályázó több üzlethelyiséggel és több kategóriában is indulhat. Ezen esetben a nevezési díjat üzlethelyiségenként meg kell fizetni. Kizárólag bejegyzett, működési engedélyekkel rendelkező vendéglátó egység, illetve üzlethelyiség indulhat érvényesen pályázóként.

Az év kutyabarát innovációja kategória kapcsán szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen kategóriába nem beleillő, vagy minőségi követelményeknek nem megfelelő pályázó jelentkezesét nem fogadja el. 

A pályázaton nem indulhatnak a szervező, illetve a szervező hozzátartozóinak vállalkozásai.

A nyertes Pályázó a díj elnyerésével megszerzi a jogot arra, hogy a vendéglátó egység vagy egyéb hely vonatkozásában használhassa az adott kategória díját (ezen belül a logót is), azt feltüntethesse bármely reklám – és marketing eszközén. Kizárólag a kutyabarát.hu által átadott logót használhatja a nyertes Pályázó, az nem módosítható, nem változtatható meg. Továbbá tekintettel arra, hogy az adott vendéglátó egység vagy egyéb hely kapja meg a díjat, kizárólag a nyertes vendéglátó egység vagy egyéb hely vonatkozásában használható a díj feltüntetése (általában véve a vállalkozás, mint cég nem használhatja azt).

Az „Év kutyabarát helye” díjak átadásának, publikálásának tervezett ideje 2023. november 21. 

A helyszín- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.

V. Jelentkezés, nevezési díj, befizetési módja:

 

A Pályázó a Jelentkezési lap megfelelő kitöltésével és a „jelentkezés” gombra kattintással juttathatja el jelentkezését részünkre.

A nevezési díj kategóriánként változó:

- szálloda: 15.000 Ft (Tizenötezer Forint) + ÁFA;

- panzió, vendégház: 10.000 Ft (Tízezer Forint) + ÁFA;

- budapesti/vidéki étterem: 8.000 Ft (Nyolcezer Forint) + ÁFA;

- budapesti/vidéki kávézó: 8.000 Ft (Nyolcezer Forint) + ÁFA;

- romkocsma/pub/borbár/söröző: 8.000 Ft (NyolcezerForint) + ÁFA;

- cukrászda: 8.000 Ft (Nyolcezer Forint) + ÁFA;

- munkahely: 8.000 Ft (Nyolcezer Forint) + ÁFA;

- bolt, üzlet: 8.000 Ft (Nyolcezer Forint) + ÁFA;

- kutyabarát üzletközpont: 30.000 Ft (Harmincezer Forint) + ÁFA

Fenti nevezési díj megfizetésére a pályázó, a szervező e-mailes visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül köteles. Amennyiben ezen határidőn belül nem fizeti meg hiánytalanul a megjelölt nevezési díjat a Pályázó, a nevezése érvénytelen. Nevezni 2023. október 16. éjfélig lehet. A szervező fenntartja a jogot, hogy a nevezési időt korlátlan ideig, de legfeljebb 2023. október 20-ig meghosszabbítsa, erről külön értesítést nem küld a Pályázók részére. A nevezési díj megfizetési módja: az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-58626139 bankszámlaszámra (számlatulajdonos: BEE MÉDIA Kft.) történő utalás.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kedvezményes nevezési díj kerüljön megállapításra egyes esetekben.

A nevezés a nevezési díj megfizetésével, a Jelentkezési lap megfelelő kitöltésével, és a Szervező részére történő eljuttatásával válik érvényessé. A Pályázó kizárólag ezen feltételek teljesülése után kerül fel a szavazófelületre, és ezután vesz részt a pályázaton.

A nevező visszalépése esetén a nevezési díj nem jár vissza, kérése esetén a Szervező a pályázók közül eltávolítja a szavazófelületről.

VI. A szavazás technikai kivitelezése:                                     

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut, amelyet a BEE Média Kft. üzemeltet. A jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével, ezen kitételt a Pályázó elfogadja.

A Pályázó a nevezéssel és szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a honlapon közzéteszi.

Szervező nem vállal felelősséget a saját számítástechnikai rendszerén kívül eső problémák, hibák jelentkezése, és az ebből fakadó esetleges károk kapcsán (internetszolgáltató, mobilszolgáltató általi problémák, hibák, hiányosságok stb.). 

Eredményhirdetés: A szervező a nyertes pályázók kihirdetését a honlapján, facebook oldalán, és sajtóközlemény formájában teszi meg.

VII. Jogi nyilatkozat

A pályázat nevezői jelentkezésükkel elfogadják, és magukra érvényesnek tekintik a pályázat szabályzatában leírtakat. Szervező kijelenti, hogy a honlapján elhelyezett, linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott, külső oldalak tartalmáért nem felel, azért felelősséget nem vállal.

A honlap eredeti szerkezete, külalakja, tartalma 'Az Év Kutyabarát helye' pályázat szellemi alkotása jogi védelem alatt áll. "Az év kutyabarát helye pályázat és díj" a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 003743 nyilvántartási számon került rögzítésre az önkétes műnyilvántartásba. A honlap audio és vizuális tartalma bárki által szabadon felhasználható, idézhető és többszörözhető – feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül. A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, a honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A pályázat fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

VIII. Adatvédelmi irányelvek:

A honlap üzemeltetője, azaz a szervező a rögzített adatok felhasználásáról az alábbi tájékoztatást kívánja adni.

A szervező tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.
Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a szervező adatállományaiban a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. A szervező a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a szervező munkatársait, a szervezővel azonos módon terheli.

A szervező által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések lehetnek:

- a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,

- a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,

- a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

A szervező mindent megtesz a veszélyek csökkentése érdekében. A szervező biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető leghatékonyabb megakadályozásához szükségesek. A szervező az online kitöltött jelentkező lapok adatait biztonságos helyen, irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi. A szervező a számítógépein tárolt adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Szervező szolgáltatásai olyan linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, tevékenységéért a szervező nem vállal felelősséget.

A szervező kijelenti, hogy a pályázók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

2023. szeptember 30.

 

Adatvédelmi szabályzat:

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, lehetővé teszi, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A szolgáltatás, valamint a weboldalon elérhető teljes tartalom és annak részletei is szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. 

3. A kutyabarat.hu oldalain megjelenő egyes híreket, tudósításokat, riportokat rangos szakmai portálokról, illetve mértékadó blogokról gyűjti össze a szolgáltató. A hírforrást minden esetben szolgáltató megjelöli, és az anyaghoz mellékeli a hírforrásként szolgáló oldalra mutató linket. A cikkek fordítása a szolgáltató saját szellemi tulajdonát képezi, azt részben vagy egészben közölni kizárólag forrásmegjelöléssel és a reklamipar.hu-ra mutató link mellékelésével szabad. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes, külső forrásból származó anyagokat rövidítve, de tartalmi változtatás nélkül közölje, illetve a hazai közönség számára releváns adatokkal, információkkal, példákkal egészítse ki. Szolgáltató saját, eredeti híranyagai, elemzései kizárólag forrásmegjelöléssel idézhetők, vagy linkelhetők.
Amennyiben Ön a saját weboldalán a weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„Kutyabarát.hu” (www.kutyabarat.hu)
aloldal közvetlen (deep) linkje
Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

4. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a szolgáltató jogosult megtenni minden szükséges jogi lépést a felhasználó felelősségre vonása érdekében. Ezen intézkedés a felhasználóval szemben, más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

5. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.

Felelősség:

1. Tekintettel arra, hogy szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi. Szolgáltató által megjelenített, más szerzők által megírt cikkek, hírek, bemutatók tartalmának valódiságáért, annak megjelenítési formájáért felelősséget nem vállal.

3. A felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából vagy egyébként az automatizmusok működéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A szolgáltatás használatáért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. A szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználó által okozott, vagy egyébként a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és a szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

6. A szolgáltató oldalán közölt cikkek, írások, hírek valódiságáért felelősséget nem tud vállalni. A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül marketing vagy egyéb témában történő tanácsadásnak, azt a szolgáltató csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

7. A nem megrendelt anyagokat sem elektronikus, sem nyomtatott formában szolgáltató nem őrzi meg, és nem küldi vissza.

8. A weboldalon feltüntetett éttermek, szállások, strandok, kutya- és állatpatikák, kutyakozmetikák, kutyaiskolák, kutyamenhelyek, kutya- és állatklinikák, rendelők, kutyatáp- és kutyakellék forgalmazók adatai, tartalmai, képei és ajánlatai az adott hely tudtával és beleegyezésével kerülnek ki a weboldalra, azok valódiságáról a kutyabarát.hu nem vállal felelősséget.

9. A kutyabarat.hu felelősséget érez a környezetért. A Szolgáltató ahol lehetséges, a hazai és környezetbarát termékeket választja, minimálisra szorítja a papír alapú tevékenységét, és lehetőleg újrahasznosított termékeket használ.

ADATKEZELÉS

1. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

2. Adatkezelés elve

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

3. Adatkezelés jogalapja

A Kutyabarat.hu és társoldalai, kifejezetten a szavazas.kutyabarat.hu oldalok működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a felsorolt weboldalak valamely szolgáltatásának igénybevételével, annak kezdeményezésével adja meg.

A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a két adatkezelőtől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.

A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az adott Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

4. Kezelt adatok köre

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

A kutyabarát.hu, illetve a szavazas.kutyabarat.hu oldalon található tartalom az oldal üzemeltetőinek vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Kutyabarát.hu online portál hivatalos oldalán (weboldalán: www.kutyabarat.hu, valamint www.evkutyabarathelye.huwww.szavazas.kutyabarat.hu, illetve hivatalos facebook oldalán) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a BEE Média Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.; cégjegyzékszám: 01-09-990290), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.18. életévét be nem töltött személy kizárólag szülői felügyelettel vehet részt a játékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

  • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy  a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, vagy szavazás esetén érvényes regisztrációval, valamint
  • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása - melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: Egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

4. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyek, külön egyeztetés alapján. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában helyesen válaszolnak a Játék során megadott  kérdésre e-mailben, vagy az adott esetben regisztráltak és érvényesen szavaztak.

A sorsolás helyszíne: BEE Média Kft. székhelye (8360 Keszthely, Tapolcai út 1.) vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín, vagy közjegyzői iroda. Az "Év kutyabarát helye" pályázatnál kizárólag közjegyzői irodában történik a sorsolás. A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül, az "Év kutyabarát helye" pályázatnál a nyereménysorsolásról közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyv készül. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota vagy annak nem időben történő megtekintése miatt nem értesül a nyereményről.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a BEE Média Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-84886/2015.), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
  • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
  • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

8. Felelősségkizárás

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Szervező a Játék hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Egyéb                   

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

 A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a www.kutyabarat.hu/aszf webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@kutyabarat.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel az adott Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Budapest, 2023. augusztus 18.

A kutyabarát.hu weboldal fejlesztését és rendezvényeinek szervezését a BEE Média Kft. végzi.

Bee Média Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Tapolcai út 1..
Iroda: Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
Adószám: 24096946-2-20

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

NMHH iktatószáma: CE/26563-2/2016

A weboldal tárhelyszolgáltatója a MediaArt Online Kft.

 

Az Év Kutyabarát helye” pályázat azokat a vállalkozásokat szeretné megszólítani, akik felfigyeltek arra, hogy hazánkban is már egyre több kutyatartó szeretné kutyájával együtt a vendéglátóhelyek szolgáltatásait igénybe venni, és szívesen is fogadják őket. A pályázat nyertesei büszkén hirdethetik üzletükben, illetve weboldalukon díjukat, melyet Magyarország legnagyobb kutyabarát közössége szavazott meg számukra. RÉSZLETEK

Kiemelt támogatók:


Partnereink:

A pályázat kiírója és szervezője: